Hejt w sieci- jak z tym skończyć

hejt - jak z tym skończyć

Raniące hejty – głębokie skrzywdzenie i trwałe ślady w psychice

W dzisiejszym społeczeństwie, pełnym anonimowości internetu, niestety łatwo jest ranić słowami nienawiści i palnąć krzywdzący hejt w kierunku innych. Ale czy zdajemy sobie sprawę z prawdziwych konsekwencji takiego działania? Skrupulatnie ukrywając się za ekranami swoich urządzeń, niektórzy sądzili, że ich słowa nikogo nie dotkną. Jednak prawda jest taka, że krzywdzące hejty mogą mieć trwałe i zgubne skutki dla psychiki osób, które padają ich ofiarą.

Sama padłam ofiarą hejtu przed wydaniem drugiego tomiku wierszy ,,Przymierzalnia skrzydeł”. Zazdrosny poeta nie wytrzymał i napisał wiele  gorzkich słów na temat moich wierszy. Wpadł jednak we własne sidła, nie sprawdził, ze tomik jeszcze się nie ukazał i nie miał możliwości go przeczytania. To tak naprawdę był wyrzut złości i zazdrości skierowany nie w moją poezję ale we  mnie. Czułam się okropnie. Dzisiaj gdy o tym myślę jest mi go żal. Padł ofiarą zazdrości. Jak widać zawiść, zazdrość ludzka nie zna granic

Dlaczego słowa nienawiści zostawiają trwałe ślady w psychice?

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jak destrukcyjne mogą być słowa wypowiedziane przez obcych ludzi. Psychologia potwierdza, że obraźliwe komentarze są w stanie głęboko zaszczepić się w świadomości i sercu człowieka, budząc uczucia smutku, bezsilności i braku własnej wartości. Nie powinno to nas zaskakiwać, ponieważ każdy człowiek podatny jest na wpływ słów, zwłaszcza jeśli pochodzą od nieznajomych, którzy nie znają pełnego obrazu danej sytuacji.

Oso­by hej­to­wa­ne niesłusz­nie czę­sto odczu­wa­ją moc­ne emo­cje, takie jak złość i żal. Te negatywne uczu­cia mogą ran­ić nie tyl­ko psy­chikę, ale tak­że wła­ści­we funkcjonowanie ciała fizycznego, prowadząc do stresu, spadku samooceny i depresji. Często ofiary hejtu czują się zranione i osamotnione, co ogranicza ich możliwość nawiązania zdrowych relacji. To gigantyczna trauma, z którą muszą sobie radzić na co dzień, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Poznaj sekret wpływu hejtu na każdego z nas

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak długotrwałe i trudne do naprawienia mogą być konsekwencje hejtu. Skrzywdzeni odczuwają ból emocjonalny, który często prowadzi do zmniejszenia pewności siebie i wiary w siebie. Czują się zagubieni, niezdolni do zaufania innym, obawiający się zgromadzić wokół siebie kolejnych ran. To rodzi ogromne wyzwania, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Jednak skutki hejtu nie dotykają tylko bezpośrednich ofiar. Mają one również wpływ na całe społeczeństwo. Czasem czuję przyzwolenie na takie ,,dokopanie” drugiemu człowiekowi. Słowa nienawiści są jak zaraza, która rozprzestrzenia się przez sieć, zarażając kolejne osoby. Toksyczne komentarze i hejterskie zachowanie prowadzą do pogorszenia nastrojów publicznych, wzrostu agresji oraz pogłębienia podziałów między ludźmi. Hejt nie tylko krzywdzi pojedyncze jednostki, ale także zatruwa naszą kulturę.

Dlaczego tylko empatia i szacunek mogą ochronić przed hejtem?

Jako społeczeństwo musimy robić co tylko można, aby powstrzymać falę hejtu. Powinniśmy uczyć się szacunku i empatii, zamiast pozwalać na kontynuowanie tego cyklu zniewagi. Każdy z nas powinien ponosić odpowiedzialność za swoje słowa i zrozumieć, jak wielką moc mają w sobie. Pamiętajmy, że nawet najmniejsze działanie, jakiegoś dobroczynna słowo czy wyraz wsparcia, może pomóc w leczeniu ran spowodowanych przez krzywdzące hejty.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie naszego społeczeństwa. Dlatego powinniśmy zastanowić się dwa razy, zanim napiszemy hejtowy komentarz czy wydamy obraźliwe słowo. Pamiętajmy, że każde krzywdzące słowo pozostawia trwały ślad w psychice drugiej osoby. Działajmy więc z szacunkiem i empatią, aby tworzyć lepsze i bardziej wspierające środowisko dla wszystkich.

Każdy z nas może stać się ofiarą hejtu. Internetowa wolność ma swoją drugą twarz.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Name *